Menu:

Husk! hvis du vil modtage informationer etc. fra bestyrrelsen
er du selv pligtig til at fremsende opdaterede e-mail oplysninger til siddende formand.

Kontakt:
 Formand
René Arnt
Hallandsparken 54
2630 Høje Taastrup
E-mail: arnts@mail.dk


 

 

 

 

Ordensregler

 1. Parkering af person og varevogne er kun tilladt på parkeringspladserne.
 2. Parkering af busser og lastvogne på grundejerforeningens område er ikke tilladt.
 3. Kørsel på knallert eller cykel på stierne er ikke tilladt ej heller ikke med biler.
 4. Campering i vogn eller i telt samt parkering på fællesarealerne er ikke tilladt.
 5. Renholdelse af stierne langs parcellernes indgangeside påhviler såvel sommer og vinter de enkelte ejere.
 6. Græsslåning med motorklipper er tilladt mellem kl. 10.00 og til kl. 18.00 På lørdage. Samt søndage og helligdage må de kun bruges mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.
 7. Anvendelse af jagt og luftgeværer o.lign indenfor grundejerforeningens område er ikke tilladt og vil blive politianmeldt.
 8. Afspilning af radio, Tv o.lign, må kun ske med en styrke, der ikke generer naboer og genboer.
 9. Udenfor ejerens egen grund må hunde kun færdes i snor.
 10. Det er ikke tilladt at skyde genvej over fællesarealer på steder, hvor der ikke er anlagt stier.
 11. Bygningernes udvendige udseende må ikke ændres. Dette gælder såvel farver som materialer. Der må ikke opføres tilbygninger, skure eller pergolaer og lignende.
 12. Der må ikke stilles indkøbsvogne på grundejerforeningens område.
 13. Husdyr må ikke være til gene for de øvrige beboere.
 14. Opsætning af paraboler må kun ske i baghaven. Parabolens højde må ikke overstige hækkens højde maks. 1,80.m og parabolen må ikke være til gene for de øvrige beboere i Hallandsparken.
 15. Trailere må kun henstilles på parkeringsarealerne ved redskabsskuret 
  ( HP 118 – 134 ).
 16. Campingvogne på parkeringsarealerne er ikke tilladt

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN D.17. SEPTEMBER 1979

Ændret den 24 maj 2005

 


Sunday 15-Mar-20 12:38:52 CET René Armt