Menu:

Husk! hvis du vil modtage informationer etc. fra bestyrrelsen
er du selv pligtig til at fremsende opdaterede e-mail oplysninger til siddende formand.

Kontakt:
 Formand
René Arnt
Hallandsparken 54
2630 Høje Taastrup
E-mail: arnts@mail.dk


 

 

 

Til- og fraflytning

Indskud ved tilflytning.
Ved Tilflytning i Hallandsparken opkræves der et engangs kontingent på kr. 2000,00

Kontingent
Der bliver også opkrævet 588,33 kr. til YouSee grundpakke.
Kontingent 2.000,00 + 588,33 kr. = 2.588,33 kr som bliver opkrævet via kontingenter.

Tilmelding til PBS 
Bestyrelsen opfordrer alle husstande der ikke er tilmeldt PBS, at overveje at få denne service. 
Ønskes der ikke tilmelding til PBS, så fremsendes der giroindbetalingskort, hvortil der tilskrives kr. 50,00 i opkrævningsgebyr.

Man kontakter formanden om dette.

 

Restancer
Bestyrelsen er meget strikse med hensyn til restancer i Grundejerforeningen.
Ved fremsendelse af første rykker vil der blive pålagt restancegebyr på kr. 300,00.

Ved forsat manglende betaling overgives sagen, uden yderligere varsel til inddrivelse hos foreningens advokat.
Den omkostning som advokaten skal have for sit arbejede, vil blive pålagt den enkel husejer.

 

 


Saturday 07-May-22 08:53:02 CEST René Armt